Budeme rádi za každý Váš dotaz, odezvu či informaci...

Tel: +420 605 282 969

E-mail: info@penzionzahumny.cz 

 

Penzion Za Humny

Ludmila Němcová
Vrbice 457
691 09 Vrbice

IČO: 04017455

Číslo účtu: 115-201610227/0100

 

Ochrana osobních údajů:

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Ludmila Němcová veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Ludmila Němcová s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

Poskytování dat třetím osobám: 

Vaše údaje, data a rezervace, které provádíte na našich webových stránkách www.penzionzahumny.cz jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům mimo společnost.